Forcing chaos to flow

Projektujemy

Układy kogeneracyjne i trigeneracyjne
Instalacje grzewcze
Instalacje wentylacyjne
Instalacje gazu ziemnego i biogazu
Instalacje sanitarne dla oczyszczalni ścieków (w tym układy deodoryzacyjne, wentylację obiektów zagrożonych występowaniem CH4 i H2S)

Energia elektryczna i cieplna z biogazu

Agregat kogeneracyjny gotowy do przeglądu serwisowego